"take passengers" — Słownik kolokacji angielskich

take passengers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabieraj pasażerów
  1. take czasownik + passenger rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were not allowed to take passengers on the river.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo