"wagon pulled" — Słownik kolokacji angielskich

wagon pulled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wóz pociągnął
  1. pull czasownik + wagon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It sat on a plain wagon pulled by a single horse.

    Podobne kolokacje: