"wagon loaded" — Słownik kolokacji angielskich

wagon loaded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wóz załadował
  1. load czasownik + wagon rzeczownik
    Silna kolokacja

    A wagon loaded with bales of hay moved across the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo