"w imieniu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w imieniu" po polsku

rzeczownik
 1. behalf *  
  You do not have the right to speak on my behalf. (Nie masz prawa wypowiadać się w moim imieniu.)

w imieniu

przyimek
 1. for , ***** , także: fer potocznie
  • w imieniu, za (kogoś)
   I am speaking for everyone here. (Mówię w imieniu wszystkich tutaj.)
 1. on somebody's behalf  
  link synonim: for
idiom
 1. on behalf of somebody  
  I'm calling on behalf of Jane Smith. (Dzwonię w imieniu Jane Smith.)
  Mr Kim, I am here on behalf of your sister. (Panie Kim, jestem tutaj w imieniu pana siostry.)

"w imieniu" — Słownik kolokacji angielskich

in the name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w imieniu
 1. in przyimek + name rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  What in the name of God are we doing here?

  Podobne kolokacje:
in a name kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w imieniu
 1. in przyimek + name rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  What in the name of God are we doing here?

  Podobne kolokacje:
in name kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w imieniu
 1. in przyimek + name rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  What in the name of God are we doing here?

  Podobne kolokacje: