PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"on Antarctic Names" — Słownik kolokacji angielskich

on Antarctic Names kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na Antarktycznych Imionach
  1. on przyimek + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the group had not yet decided on a name.

    Podobne kolokacje: