PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"despite one's name" — Słownik kolokacji angielskich

despite one's name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomimo czyjś imię
  1. despite przyimek + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Despite its common name, many individuals are found far from water for most of the year.

    Podobne kolokacje: