KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vital research" — Słownik kolokacji angielskich

vital research kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotne badania
  1. vital przymiotnik + research rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    President Bush should leave federal funds free to support this vital research.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo