KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vital duty" — Słownik kolokacji angielskich

vital duty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotny obowiązek
  1. vital przymiotnik + duty rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They knew that among the most vital duties of government was to insure domestic tranquillity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo