"vital" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

vital przymiotnik

vital + rzeczownik
Kolokacji: 146
vital role • vital part • vital sign • vital information • vital organ • vital interest • vital importance • vital statistics • vital link • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. vital role = kluczowa rola vital role
2. vital part = niezbędny składnik vital part
4. vital information = konieczna wskazówka, konieczna informacja vital information
5. vital organ = organ niezbędny do życia vital organ
6. vital interest = istotny interes vital interest
7. vital importance = kluczowe znaczenie vital importance
8. vital statistics = dane demograficzne (urodzin, zgonów, małżeństw) vital statistics
9. vital service = istotna służba vital service
10. vital link = istotny link vital link
11. vital component = niezbędny składnik vital component
12. vital function = istotna rola vital function
13. vital point = istotny punkt vital point
14. vital element = niezbędny składnik vital element
15. vital area = istotny obszar vital area
16. vital force = pęd życiowy (motor rozwoju świata istot żywych) vital force
17. vital issue = życiowa sprawa vital issue
18. vital record = księga stanu cywilnego vital record
19. vital question = istotne pytanie vital question
20. vital piece = niezbędny składnik vital piece
21. vital resource = istotny zasób vital resource
22. vital source = pełne życia źródło vital source
23. vital supply = istotny zapas vital supply
24. vital clue = konieczna wskazówka, konieczna informacja vital clue
25. vital energy = istotna energia vital energy
26. vital step = istotny krok vital step
27. vital work = istotna praca vital work
28. vital goal = istotny cel vital goal
29. vital center = istotne centrum vital center
30. vital ingredient = niezbędny składnik vital ingredient
31. vital factor = decydujący czynnik vital factor
32. vital tool = pełne życia narzędzie vital tool
33. vital member = pełny życia członek vital member
34. vital aspect = istotny aspekt vital aspect
czasownik + vital
Kolokacji: 5
consider vital • prove vital • deem vital • become vital • feel vital
przysłówek + vital
Kolokacji: 11
most vital • absolutely vital • strategically vital • increasingly vital • especially vital • ...
vital + przyimek
Kolokacji: 4
vital to • vital for • vital in • vital of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.