PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"vigorously opposed" — Słownik kolokacji angielskich

vigorously opposed kolokacja
Popularniejsza odmiana: vigorously oppose
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): energicznie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + vigorously przysłówek
    Silna kolokacja

    State officials have said they will vigorously oppose such a step.