"vampire book" — Słownik kolokacji angielskich

vampire book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wampira
  1. vampire rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They're like, 'We're not selling enough vampire books.'

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo