"usuwać przeszkody" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usuwać przeszkody" po polsku — Słownik angielsko-polski

"usuwać przeszkody" — Słownik kolokacji angielskich

clear the way kolokacja
  1. clear czasownik + way rzeczownik = usuwać przeszkody
    Zwykła kolokacja

    We kept having to stop while security came to clear the way.

    Podobne kolokacje: