"usual thing" — Słownik kolokacji angielskich

usual thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwykła rzecz
  1. usual przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said, with his back to me, until you went away I thought it was just the usual thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo