BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"usual" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

usual przymiotnik

usual + rzeczownik
Kolokacji: 416
usual suspect • usual self • usual practice • usual manner • usual sense • usual method • usual place • usual position • usual way • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 56
1. usual suspect = zwykły podejrzany usual suspect
2. usual self = zwykłe własne ja usual self
3. usual practice = zwykła praktyka usual practice
4. usual manner = zwykły sposób usual manner
5. usual sense = zwykły sens usual sense
6. usual method = zwykła metoda usual method
7. usual place = zwykłe miejsce usual place
8. usual position = zwykła pozycja usual position
9. usual way = zwykła droga usual way
10. usual thing = zwykła rzecz usual thing
  • He said, with his back to me, until you went away I thought it was just the usual thing.
  • But we did not do the usual thing that night.
  • We said the usual things to each other and shook hands.
  • But every once in a while, none of the usual things work.
  • As a small boy, he did the usual things that boys do.
  • It was far more the usual thing, women didn't go out to work very much, not after they were married.
  • They passed the time talking about the usual things, and nothing at all.
  • He added that the usual thing for people in his situation was to run away or kill themselves.
  • They are about the right to do the usual thing.
  • Oh no it was a usual thing you know, anybody'd go out of their way then to help.
11. usual number = zwykła liczba usual number
12. usual style = zwykły styl usual style
13. usual time = zwyczajowy czas usual time
14. usual dosing schedule = zwykły aplikujący harmonogram usual dosing schedule
15. usual form = zwykła forma usual form
16. usual pattern = zwykły wzór usual pattern
17. usual fashion = zwykła moda usual fashion
18. usual procedure = zwykły tryb postępowania usual procedure
19. usual resident = zwykły mieszkaniec usual resident
20. usual route = zwyczajowa trasa usual route
21. usual standard = zwykły standard usual standard
22. usual routine = zwykła rutyna usual routine
23. usual rule = zwykła zasada usual rule
24. usual amount = zwykła ilość usual amount
25. usual stuff = zwykłe coś usual stuff
26. usual sort = zwykły rodzaj usual sort
27. usual activity = zwykła działalność usual activity
28. usual spot = zwykłe miejsce usual spot
29. usual rate = zwykła stawka usual rate
30. usual reason = zwykły powód usual reason
31. usual crowd = ci, co zawsze usual crowd
32. usual hour = zwykła godzina usual hour
33. usual course = zwykły kurs usual course
34. usual response = zwykła odpowiedź usual response
35. usual assortment = zwykły asortyment usual assortment
36. usual fee = zwykła opłata usual fee
37. usual fare = zwykła opłata za przejazd usual fare
38. usual question = zwykłe pytanie usual question
39. usual role = zwykła rola usual role
40. usual expression = zwykłe wyrażenie usual expression
41. usual term = zwykły termin usual term
42. usual run = zwykły bieg usual run
43. usual level = zwykły poziom usual level
44. usual dose = zwykła dawka usual dose
45. usual array = zwykły szeroki wachlarz usual array
46. usual order = zwykły porządek usual order
47. usual type = zwykły typ usual type
48. usual line = zwykła linia usual line
49. usual mix = zwykła mieszanka usual mix
50. usual kind = zwykły rodzaj usual kind
51. usual range = zwykły zakres usual range
52. usual tone = zwykły ton usual tone
53. usual approach = zwykłe podejście usual approach
54. usual source = zwykłe źródło usual source
55. usual smile = zwykły uśmiech usual smile
56. usual channel = zwykły kanał usual channel
usual + przyimek
Kolokacji: 7
usual for • usual in • usual with • usual at • usual to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.