"use the information" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: use information
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystaj informacje
  1. use czasownik + information rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We use the information you provide us with in two ways.

    Podobne kolokacje: