"use information" — Słownik kolokacji angielskich

use information kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): informacje wykorzystania
  1. use czasownik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The information will be used to make changes to city schools, he said.

    Podobne kolokacje: