"use is governed" — Słownik kolokacji angielskich

use is governed kolokacja
Popularniejsza odmiana: govern the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie jest regulowane
  1. govern czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But who will govern the use of the power to control natural forces?

    Podobne kolokacje: