"govern the use" — Słownik kolokacji angielskich

govern the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reguluj wykorzystanie
  1. govern czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But who will govern the use of the power to control natural forces?

    Podobne kolokacje: