"urge one's horse" — Słownik kolokacji angielskich

urge one's horse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pragnienie czyjś koń
  1. urge czasownik + horse rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the figure of another small girl, urging her horse forward.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo