"upon one's word" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "upon one's word" po angielsku — Słownik polsko-angielski

wykrzyknik
  1. wielkie nieba old-fashioned
  2. dalibóg old-fashioned

"upon one's word" — Słownik kolokacji angielskich

upon one's word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś słowo
  1. upon przyimek + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Upon my word, I am not so sure of it.

    Podobne kolokacje: