TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"unwittingly send" — Słownik kolokacji angielskich

unwittingly send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieświadomie wyślij
  1. send czasownik + unwittingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "So all those companies unwittingly sent you copies of all their electronic correspondence," she whispered.