"untrained eye" — Słownik kolokacji angielskich

untrained eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewprawne oko
  1. untrained przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But there was something wrong with them, even to his untrained eye.

    Podobne kolokacje: