"unseeing eye" — Słownik kolokacji angielskich

unseeing eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewidzące oko
  1. unseeing przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    He remembered the little girl looking up at him with her dark, unseeing eyes.

    Podobne kolokacje: