"unpaid time" — Słownik kolokacji angielskich

unpaid time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezapłacony czas
  1. unpaid przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Six to eleven minutes of unpaid time was left between classes.

    Podobne kolokacje: