"unitary authority" — Słownik kolokacji angielskich

unitary authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednolita władza
  1. unitary przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 21 of 22 unitary authorities, the vote was Yes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo