"uncertain time" — Słownik kolokacji angielskich

uncertain time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niepewny czas
  1. uncertain przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The tower was built at an uncertain time before the 15th century.

    Podobne kolokacje: