"ucho środkowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ucho środkowe" po polsku

Powiązane zwroty — "ucho środkowe"

rzeczownik
trąbka słuchowa (kanał łączący ucho środkowe z gardłem) = Eustachian tube

"ucho środkowe" — Słownik kolokacji angielskich

middle ear kolokacja
  1. middle przymiotnik + ear rzeczownik = ucho środkowe (część ucha)
    Silna kolokacja

    However, fluid in the middle ear does not always mean that an infection is present.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo