"left ear" — Słownik kolokacji angielskich

left ear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lewe ucho
  1. left przymiotnik + ear rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That is one of several reasons why, in any given situation, the left and right ears hear a different sound.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo