"użyć siły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "użyć siły" po polsku

użyć siły

czasownik
 1. use force  
  I am now authorized to use force against you if you resist. (Jestem teraz upoważniony do użycia siły wobec ciebie, jeśli będziesz stawiał opór.)
  The police had to use force against the protesters. (Policja musiała użyć siły przeciwko protestującym.)

"użyć siły" — Słownik kolokacji angielskich

use force kolokacja
 1. use czasownik + force rzeczownik = użyć siły
  Bardzo silna kolokacja

  The other way is to use enough force to do a real job.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo