KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"turbulent time" — Słownik kolokacji angielskich

turbulent time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): burzliwy czas
  1. turbulent przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The next few years were a turbulent time for the group.

    Podobne kolokacje: