"tube containing" — Słownik kolokacji angielskich

tube containing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieranie metra
  1. tube rzeczownik + contain czasownik
    Zwykła kolokacja

    What if the tube really did contain a flying carpet?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo