"tube runs" — Słownik kolokacji angielskich

tube runs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura biegnie
  1. tube rzeczownik + run czasownik
    Zwykła kolokacja

    The most common is a tube running from outside of the vacuum bed into the person's mouth.

    Podobne kolokacje: