"tube called" — Słownik kolokacji angielskich

tube called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura zadzwoniła
  1. call czasownik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Urine is made in the kidneys, and travels down two tubes called ureters to the bladder.

    Podobne kolokacje: