"tube built" — Słownik kolokacji angielskich

tube built kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura zbudowała
  1. build czasownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The damaged portion of the building, completed a year ago at a cost of $900 million, is an elliptical tube built with technology developed for underground tunnels.

    Podobne kolokacje: