"troublesome time" — Słownik kolokacji angielskich

troublesome time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieznośny czas
  1. troublesome przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But yet his dad's advice helped get him through troublesome times like adolescence.

    Podobne kolokacje: