"traveled together" — Słownik kolokacji angielskich

traveled together kolokacja
Popularniejsza odmiana: travel together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty razem
  1. travel czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    When he and his wife had a family of four children, they began to travel together.

powered by  eTutor logo