"travel together" — Słownik kolokacji angielskich

travel together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podróżuj razem
  1. travel czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    When he and his wife had a family of four children, they began to travel together.

powered by  eTutor logo