"trained together" — Słownik kolokacji angielskich

trained together kolokacja
Popularniejsza odmiana: train together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyszkolony razem
  1. train czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    They train together, and both are on the national team.

powered by  eTutor logo