"train together" — Słownik kolokacji angielskich

train together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociąg razem
  1. train czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    They train together, and both are on the national team.

powered by  eTutor logo