"toss one's way" — Słownik kolokacji angielskich

toss one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzucać czyjś droga
  1. toss czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Or I could toss the parenting books out the window and do things my way.

    Podobne kolokacje: