"ton of waste" — Słownik kolokacji angielskich

ton of waste kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tona odpadów
  1. waste rzeczownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    New York produces about 25,000 tons of solid waste every day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo