"ton of cargo" — Słownik kolokacji angielskich

ton of cargo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tona ładunku
  1. cargo rzeczownik + ton rzeczownik
    Silna kolokacja

    It carried 700 tons of cargo, 137 adults and 39 children.

    Podobne kolokacje: