"told through" — Słownik kolokacji angielskich

told through kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell through
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedziany całkowicie
  1. tell czasownik + through przyimek
    Silna kolokacja

    The story is set in 1983 and told through the eyes of a new student.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo