BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"together compose" — Słownik kolokacji angielskich

together compose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): razem napisz
  1. compose czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    After some years of disc jockeying in the late 1980s, they decided to start performing and composing together.

powered by  eTutor logo