"to the New Times" — Słownik kolokacji angielskich

to the New Times kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do Nowych Czasów
  1. to przyimek + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Could he ever get back to his own body and time?

    Podobne kolokacje: