"to Easter" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to Easter" po angielsku — Słownik polsko-angielski

standard Easter egg basket
rzeczownik
 1. Wielkanoc [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  Happy Easter! (Wesołych Świąt Wielkanocnych!)
  What are your plans for Easter? (Jakie masz plany na Wielkanoc?)
  My relatives will visit me this Easter. (Moi krewni odwiedzą mnie w Wielkanoc.)
przymiotnik
 1. wielkanocny
  Easter breakfast is an old tradition in Poland. (Śniadanie wielkanocne jest starą tradycją w Polsce.)

"to Easter" — Słownik kolokacji angielskich

to Easter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do Wielkanocy
 1. to przyimek + Easter rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  All these in addition to the regular Christmas, Easter and summer holidays!

  Podobne kolokacje: