"for Easter" — Słownik kolokacji angielskich

for Easter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na Wielkanoc
  1. for przyimek + Easter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They met 1922, with another wider meeting arranged for Easter.

    Podobne kolokacje: