"of Easter" — Słownik kolokacji angielskich

of Easter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z Wielkanocy
  1. of przyimek + Easter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A week on either side of Easter is also high season, but generally coincides with spring break.

    Podobne kolokacje: