"on Easter" — Słownik kolokacji angielskich

on Easter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podczas Wielkanocy
  1. on przyimek + Easter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The family plans to go to church on Easter morning, then pray again at the holiday table.

    Podobne kolokacje: