"title picture" — Słownik kolokacji angielskich

title picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz tytułowy
  1. title rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He will never be relevant in the title picture again!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo